EMPATHIQUE
COACHING, COUNSELING EN THERAPIE

VAN VLUCHTEN EN VECHTEN NAAR VRIJHEID EN VREUGDE

EMDR (Eye Movement Desensitization and Reprocessing): door oogbeweging minder gevoelig worden en opnieuw verwerken.

Iedere gebeurtenis die als herinnering een blijvend negatief effect op iemands leven heeft, wordt traumatisch genoemd; hevige emoties, levendige beelden en fysieke reacties zijn hiervan voorbeelden. Herinneringen worden telkens weer geactiveerd in situaties die lijken op die traumatische gebeurtenis. Zo kunnen bepaalde geluiden, kleuren, geuren, beelden die je ziet, de beelden en gevoelens aan die gebeurtenis weer levendig terug brengen. Inclusief alle lichamelijke reacties van toen.

EMDR-behandeling vindt plaats volgens een vast protocol. Door het met de ogen volgen van de hand van de therapeut, of de bilaterale audio stimulatie (klikjes via de koptelefoon) of tikjes op de knieën, wordt het informatieverwerkingssysteem in de hersenen gestimuleerd.

Het doel van EMDR is om de cliënt te helpen de herinneringen aan de gebeurtenis(sen) te verwerken en daarmee de klachten te verminderen of te laten verdwijnen. 

In een kennismakingsgesprek vertel ik u duidelijk het hoe, wat en waarom.

U kunt apart komen voor een EMDR-behandeling, echter over het algemeen maakt de EMDR onderdeel uit van een behandeltraject waarin sprake is van traumaverwerking.

Top | a.tenhove@empathique.nl